Проведення реформи Проведення реформиВони заплатили набагато дорожче дійсної вартості землі. У результаті проведення реформи селяни Карелії втратилися значної кількості своїх...


Ucoffee-machines : кофемашина saeco б.у. - (044) 222 73 36 Звоните!
Контакти Адреса: Київ г., Нижегородська вул., 74
Телефон: +38 (044) 733 93 69
Факс: +38 (044) 739 63 79
Формування Карели Формування КарелиВсі розглянуті гіпотези сходяться в тім, що корела сформувалася на Карельському перешийку з різних етнічних компонентів тільки в XI-XII вв. Останнім часом традиційне положення починає переглядатися....
Надії карельського населення Надії карельського населенняНезабаром вони змушені були зняти облогу м. Корелы й почати відхід. Надії карельського населення на повне звільнення від шведів не виправдалися. Перед ним знову виникло запитання, чи залишатися далі під шведською владою...
Весільні обряди Весільні обрядиПоряд з наставляннями, наречену утішали, прославляли. У весільних піснях, особливо в наставляннях молодим, відбилися найдавніші моменти сімейних відносин. Виконувалися весільні пісні, як правило, групою жінок:...
Фольклорна естетика Фольклорна естетика Таке об'єднання носить деякою мірою штучний характер. Діяльність Леннрота по створенню "Калевалы" треба розуміти ширше, ніж просте з'єднання. Фольклору кожного історичного періоду властиві...
Язик карел
Якщо в першому складі виступають задні голосні а, про, і, те й у наступних складах- голосні цього ж ряду. Виключення становлять голосні е и i, які можуть з'являтися в словах з голосними як переднього, так і заднього ряду. Голосні також противополагаются на коротка й довгі, довгота має смыслоразличительный характер, наприклад.

Характерними для карельської мови є дифтонги (у деяких діалектах - трифтонги). Дифтонги (трифтонги)-це сполучення двох (трьох) голосних, вимовних в одному складі. Карельська мова типологически належить до так званих аглютинуючих язиків (від латинського слова agglutino приклеювати, прикріплювати'). Це значить, що кожний граматичний показник має тільки одне граматичне значення й приєднується ("приклеюється") у певному порядку або до кореня слова, або до іншого форманта.

Наприклад, у карельській словоформі kot'i-loi-ssa 'у будинках', при слові kot'i 'будинок' показник -loi- позначає множинність, -ssa - знаходження усередині. (Зрівняй у російському: у будинок-ax, де показник -ах позначає й знаходження усередині, разом із приводом "в", і множина.) Поряд з аглютинацією в карельській мові є досить розвинена система чергувань щаблів згодних і голосних основи слова. У карельській мові в основному такі ж частини мови, як і в російському. Виключення становлять послелоги, які несуть таку ж функцію, як і приводи, але коштують після керованого ними ім'я іменника, наприклад: talon kohassa 'навпроти будинку.

Ім'я іменник у властиво карельському прислівнику має 12 відмінків (у калінінських діалектах- 13): По цих відмінках відмінюються також прикметники, тельные, займенника. Ознакою множини є в номінативі й аккузативе -t, в інших непрямих відмінках -i- або -loi-(loi-). Категорія притяжательности представлена суфіксами 2-го й 3-го особи однини, які приєднуються до імен іменником, що позначає близьких родичів, наприклад: tautto-s 'твій батько', tuatto-h 'його батько'.

Граматичний рід відсутній. Дієслівні форми розділяються на особисті (фінітні) і неособисті (инфинитные). Особисті форми дієслова змінюються по трьох особах, двом числам, чотирьом формам часу: двом простим (презенс і імперфект) і двом тридцятилітнім (перфект і плюсквамперфект). Дієслова мають чотири нахилення: дійсне (має всі чотири форми часу), сослагательное (презенс і перфект), возможностное (презенс і перфект) і наказове (презенс).

До неособистого (тобто не змінюваним по особах, числах, нахиленнях) формам дієслова ставляться активні й пасивні причастя закінченої й незакінченої дії, пасивні причастя на -та(-та), негативні причастя на -matoin (-matoin), а також герундії (у граматиках фінської мови він кваліфікується як II і III інфінітиви). Імена іменники утворяться також шляхом словоскладання. Особливо продуктивним є суфіксальний словотвір дієслів. Дієслова карельської мови не розрізняють закінченість або незакінченість дії, як у російській мові. Гіркий ставив в один ряд з "Илиадой".