Проведення реформи Проведення реформиВони заплатили набагато дорожче дійсної вартості землі. У результаті проведення реформи селяни Карелії втратилися значної кількості своїх...


Контакти Адреса: Київ г., Нижегородська вул., 74
Телефон: +38 (044) 733 93 69
Факс: +38 (044) 739 63 79
Формування Карели Формування КарелиВсі розглянуті гіпотези сходяться в тім, що корела сформувалася на Карельському перешийку з різних етнічних компонентів тільки в XI-XII вв. Останнім часом традиційне положення починає переглядатися....
Надії карельського населення Надії карельського населенняНезабаром вони змушені були зняти облогу м. Корелы й почати відхід. Надії карельського населення на повне звільнення від шведів не виправдалися. Перед ним знову виникло запитання, чи залишатися далі під шведською владою...
Весільні обряди Весільні обрядиПоряд з наставляннями, наречену утішали, прославляли. У весільних піснях, особливо в наставляннях молодим, відбилися найдавніші моменти сімейних відносин. Виконувалися весільні пісні, як правило, групою жінок:...
Фольклорна естетика Фольклорна естетика Таке об'єднання носить деякою мірою штучний характер. Діяльність Леннрота по створенню "Калевалы" треба розуміти ширше, ніж просте з'єднання. Фольклору кожного історичного періоду властиві...
Писемні пам'ятки
Писемні пам'ятки. Писемні пам'ятки, значення яких важко переоцінити, є найважливішим джерелом для дослідження історії язика. По археологічних пам'ятниках ми можемо досить точно реконструювати побут древньої людини, його заняття, культуру.

Але жоден з них не може сказати про приналежність до того або іншого етносу - народу. Про етнічну приналежність археологічних знахідок можуть дати подання тільки писемні пам'ятки. Тому цілком справедливої залишається думка, висловлена російським поетом И. А. Буніним: Перші системи листа виникли в Єгипті й Середній Азії. Слов'янський лист (кирилиця) на Русі стало вживатися в X-XI вв. у зв'язку із християнізацією.

Однак якийсь лист, можливо, застосовувалося слов'янами вже й раніше. Першим пам'ятником писемності в. финно-угорских народів є "Надгробна мова" (Halotti Beszed). Пам'ятник датується кінцем XII і являє собою вільний переклад з латинського на язик тексту духовного змісту. В 1951 р. при розкопках у Новгороді радянським археологом А. В. Арциховским були знайдені берестяні грамоти - відкриття, що стало сенсаційним в усьому світі. До теперішнього часу знайдено близько 600 грамот.

Серед інших знайдена грамота, що представляє зв'язний карельський текст. Написана кирилицею грамота відтворює текст змови: Божа стріла (блискавка), десять імен твоїх. Стріла та вона належала богові, Бог судний направляє. У багатьох грамотах зустрічаються карельські географічні назви й особисті імена. В'яземського може бути датована початком XVIII в. Найбільш великим по обсязі є текстової пам'ятник, так звані "Десять людиковских змов". Вони зафіксовані в рукописному збірнику початку XVIII в.

До писемних пам'яток карельської мови варто віднести переклад Євангелія від Матфея святий, виданий у Петербурзі, а також євангелія від Марка. В 1786 р. у зв'язку з виходом у світло словника П. С. Палласа "Порівняльні словники всіх язиків і прислівників" з'являється перший найбільш значний у той час список карельських слів (273 слова й числівники 1 -10, 100 і 1000). У цей час карельська мова не має писемності й служить засобом спілкування в основному в сільській місцевості (у родині, бригаді, радгоспі). Карельська мова, однак, є не тільки засобом спілкування.

Язик - це вираження духовного життя народу й первісний елемент культури. У карельській мові запам'ятався весь багатовіковий шлях розвитку матеріального й духовного життя карельського народу. Виразні можливості язика дозволили створити безцінні пам'ятники народної творчості - казки, пісні, голосіння, загадки, примовки й головне - національний епос "Калевалу", тобто все те, що називають духовною культурою народу.